Om Dansk Transplantationsselskab

Dansk Transplantationsselskabs formål er at fremme transplantation og den dertil hørende forskning.

Det er selskabets opgave at fremme samarbejdet mellem de involverede specialer og funktionsområder. Selskabet afholder videnskabelige møder og deltager i postgraduat undervisning.

Dansk Transplantationsselskab er stiftet i 1991.

Indmeldelse foregår vi Lægforeningen på nedenstående Links:

Indmeldelse for lægelige medlemmer sker via Lægeforeningen – Min side  – Mit Medlemskab – vælg indmeldelse i Dansk transplantationsselskab

Indmeldelse for ikke-læger sker via Anmod om medlemskab i en ekstern enhed – Minside (laeger.dk)