Bestyrelsen i Dansk Transplantationsselskab.

20. november 2023

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Som vælges på årlige generalforsamlingen, i følge vedtægterne.

Karin Skov
Formand

Overlæge

Nyresygdomme

Aarhus Universitets Hospital

Skejby

Valgt 2022, 2. periode

Email
Helle Bruunsgaard
Bestyrelsesmedlem

 

Afdeling for Klinisk Immunologi 7631, Sektion for transplantationsimmunologi

Rigshospitalet

Valgt 2023, 1. periode

Email
Line Mortensen
Bestyrelsesmedlem

Afdelingslæge

Nyremedicinsk afdeling Y

Odense Universitetshospital

Valgt 2022, 1. periode

Email
Pia Lauenborg
Bestyrelsesmedlem

Transplantationskoordinator

Nyresygdomme

Aarhus Universitets Hospital Skejby

Valgt 2022, 1. periode

Email
Kasper Rossing
Bestyrelsesmedlem

Hjertetransplantation

Rigshospitalet

Hans Henrik L. Schultz
Bestyrelsesmedlem

Afdelingslæge, PhD

Lungetransplantations afsnittet

Rigshospitalet

Valgt 2023, 1. periode

Nicolai Schultz
Bestyrelsesmedlem

Levertransplantation


Afdeling for Organkirurgi og Transplantation
Rigshospitalet


Valgt 2023, 1. periode

Foreningens revisorer:
Mads Hornum
Hans Eiskjær

Du er velkommen til at kontakte selskabets sekretær på E-mail: dts@organtransplantation.dk

Sekretariatet

Lara Aygen Øzbay
Sekretær

Afdelingslæge, Klinisk Lektor, PhD

Nyresygdomme,

Aarhus Universitetshospital

Valgt 2023, 1.periode

Dansk Transplantationsselskab udpeger medlemmer og repræsentanter til følgende udvalg og råd:

Bestyrelsen i Nyreforeningens forskningsfond:  1 medlem.
Bestyrelsen i ScandiaTransplant (SCTP): 1 medlem.
Dansk Center for Organtransplantation: 1 repræsentant.
European Centre for Disease Prevention and Control, the microbial safety of Substances of Human Origin: 1 medlem og 1 supleant.
Lægevidenskabelige selskaber: 2 medlemmer.
Medicinrådets fagudvalg for nyretransplantation: 1 repræsentant.
Vaccinationsudvalg: 1 repræsentant.