Dansk Transplantationsselskab er lægevidenskabeligt selskab, der fremmer vidensdeling indenfor organtransplantation.

Selskabets formål er at fremme transplantation og den dertil hørende forskning. Det er selskabets opgave at fremme samarbejdet mellem de involverede specialer og funktionsområder. Selskabet afholder videnskabelige møder og deltager i postgraduat undervisning. Selskabet skal ved sine aktiviteter fremme nationalt og internationalt samarbejde.

Dansk Transplantationsselskab er stiftet i 1991.

Mindst én gang årligt afholder selskabet et videnskabeligt møde, hvor der er lejlighed til at hente inspiration og ny viden på relevante emner indenfor fagområdet.

Som det fremgår explicit af formålet, retter selskabets aktiviteter til primært mod læger eller andet sundhedspersonale med interesse for transplantation. Selvom man ikke er læge, men har en sundhedsfaglig baggrund og er interesseret i selskabets formål, kan man udmærket optages som ordinært medlem af selskabet. Læs mere herom under Medlemskab.