Indhold

Kommende hændelser

Årsmøde 2020 - Virtuelt møde (Zoom)

Dato: 01.12.2020 15:00 Program
Detaljer:

Her finder du program for Årsmøde 2020

Tilmelding via dette link

Generalforsamling 2020 Virtuelt møde (Zoom)

Dato: 01.12.2020 17:00 Program
Detaljer:

1. december 2020 - Kl. 17.00-17.30 - Virtuelt møde (Zoom)

Dagsorden for Generalforsamling

Tilmelding via dette link

Årsmøde & Generalforsamling 2020

Årsmøde & Generalforsamling 2020

Virtuelt årsmøde i Dansk Transplantationsselskab.

Den 1. December 2020. 
Temaer: Kronisk rejektion, og Donation efter cirkulatorisk død.

Sygepleje session kl. 13.40 - 15.00
Velkomst ved Formand Michael Perch og introduktion af dagens program ved Rikke Christensen.
13.50: Ulla Plagborg, Rigshospitalet. ”Levertransplanterede patienter og deres sygdomsopfattelse”
14.10: Pia Lauenborg, Aarhus Universitetshospital. ”Hvordan oplever den kroniske nyresyge patient kognitive forandringer?”
14.30: Hanne Agerskov, Odense Universitetshospital. ”Levende nyredonation, familieperspektivet, samt oplevelser og perspektiver hos recipienter før, under og efter TX”.

Læge session kl. 15.00 - 17.00
Velkomst ved Formand Michael Perch.
Kronisk afstødning
15.10: Tor Skibsted Clemmensen, Aarhus Universitetshospital (Hjerter)
15.25: Hans Henrik Schultz, Rigshospitalet (Lunger)
15.40: Nicolai Schultz, Rigshospitalet (Lever)
15.55: Claus Bistrup, odense Universitetshospital (Ny rer)
16.15: Status for donation efter cirkulatorisk død i Danmark Henrik Birn, Overlæge, Professor, Nyremedicinsk Afdeling, Aarhus Unive rsitetshospital

Generalforsamling kl. 17.00 - 17.30

Hente program og dagsorden her

You have the opportunity to join the congress.