Indhold

Kommende hændelser

Årsmøde og generalforsamling 2023

Dato: 16.11.2023 00:00
Detaljer:

Årsmøde og generalforsamling den 16. november 2023 i Charlottehaven, København Ø.

Program er under udarbejdelse.

STS 2024

Dato: 29.05.2024 00:00 til 31.05.2024 00:00
Detaljer:

Dansk Transplantationsselskab

Selskabets formål er at fremme transplantation og den dertil hørende forskning. Det er selskabets opgave at fremme samarbejdet mellem de involverede specialer og funktionsområder. Selskabet afholder videnskabelige møder og deltager i postgraduat undervisning. Selskabet skal ved sine aktiviteter fremme nationalt og internationalt samarbejde.

Mindst én gang årligt afholder selskabet et videnskabeligt møde, hvor der er lejlighed til at hente inspiration og ny viden på relevante emner indenfor fagområdet. Blandt hovedemnerne ved de seneste videnskabelige møder har været "Kan man blive for gammel til transplantation", "Transplantation på tværs af immunologiske barrierer" og "Hvorfor holder graften ikke evigt".

Som det fremgår explicit af formålet, retter selskabets aktiviteter til primært mod læger eller andre med relevant faglig baggrund med interesse for transplantation. Selvom man ikke er læge, men blot er interesseret i selskabets formål, kan man udmærket optages som ordinært medlem af selskabet, eller abonnere på nyhedsbrevet. Læs mere herom under Medlemskab og Nyhedsmail.

 

Nyheder

Kommende møder:

 

Årsmøde og generalforsamling 2023

Årsmøde og generalforsamling den 16. november 2023 i Charlottehaven, København Ø.

Program er under udarbejdelse.

Ved interesse for udstilling på årsmødet: www.conex.dk/en/arrangementer/dts2023


STS 2024, 29.-31 maj 2024, Århus


Der blev afholdt Ekstraordinær generalforsamling 16. februar 2023

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 16. februar 2023, Læs her


Se retningslinjer for influenzadiagnostik - kan ses under guidslines

Der er kommet nye guidelines for vaccination af voksne kandidater og recipienter til organtransplantation – se under guidelines

Med hensyn til aktuelle SARS-CoV-2 pandemi og forhold vedrørende transplantation i Skandinavien henvises til www.scandiatransplant.org 

Anbefalinger vedrørende effekt og forholdsregler hos transplanterede patienter efter vaccination mod SARS-CoV-2 kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:  https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination/Anbefalinger-til-dig-der-er-vaccineret

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at organtransplanterede patienter pneumokokvaccineres med den konjugerede 13-valente pneumokokvaccine 8 uger før første vaccination med den 23-valente vaccine. Der kan søges klausuleret tilskud til 13-valent vaccine af organtransplanterede patienter, mens den 23-valente vaccine er gratis.