Indhold

Kommende hændelser

Årsmøde og Generalforsamling 2020

Dato: 01.12.2020 10:00
Detaljer:

Dansk Transplantationsselskab

Selskabets formål er at fremme transplantation og den dertil hørende forskning. Det er selskabets opgave at fremme samarbejdet mellem de involverede specialer og funktionsområder. Selskabet afholder videnskabelige møder og deltager i postgraduat undervisning. Selskabet skal ved sine aktiviteter fremme nationalt og internationalt samarbejde.

Mindst én gang årligt afholder selskabet et videnskabeligt møde, hvor der er lejlighed til at hente inspiration og ny viden på relevante emner indenfor fagområdet. Blandt hovedemnerne ved de seneste videnskabelige møder har været "Kan man blive for gammel til transplantation", "Transplantation på tværs af immunologiske barrierer" og "Hvorfor holder graften ikke evigt".

Som det fremgår explicit af formålet, retter selskabets aktiviteter til primært mod læger eller andre med relevant faglig baggrund med interesse for transplantation. Selvom man ikke er læge, men blot er interesseret i selskabets formål, kan man udmærket optages som ordinært medlem af selskabet, eller abonnere på nyhedsbrevet. Læs mere herom under Medlemskab og Nyhedsmail.

 

Nyheder

Med hensyn til aktuelle SARS-CoV-2 pandemi og forhold vedrørende transplantation i Skandinavien henvises til http://www.scandiatransplant.org/

 På grund af aktuelle SARS-CoV-2 pandemi er forårsmødet der normalt afholdes i maj, aflyst. Bestyrelsen håber på at kunne afholde et årsmøde som vanligt. Datoen er fastsat til den 1.12.2020 og vil foregår i Charlottehaven. Program vil blive slået op når vi nærmer os datoen.