Indhold

Kommende hændelser

DTS skal være værter for ESOT konferencen i København 2019

Dato: 01.09.2019 16:15
Detaljer:

Dato er endnu ikke fastsat

Læs mere her

Dansk Transplantationsselskab

Selskabets formål er at fremme transplantation og den dertil hørende forskning. Det er selskabets opgave at fremme samarbejdet mellem de involverede specialer og funktionsområder. Selskabet afholder videnskabelige møder og deltager i postgraduat undervisning. Selskabet skal ved sine aktiviteter fremme nationalt og internationalt samarbejde.

Mindst én gang årligt afholder selskabet et videnskabeligt møde, hvor der er lejlighed til at hente inspiration og ny viden på relevante emner indenfor fagområdet. Blandt hovedemnerne ved de seneste videnskabelige møder har været "Kan man blive for gammel til transplantation", "Transplantation på tværs af immunologiske barrierer" og "Hvorfor holder graften ikke evigt".

Som det fremgår explicit af formålet, retter selskabets aktiviteter til primært mod læger eller andre med relevant faglig baggrund med interesse for transplantation. Selvom man ikke er læge, men blot er interesseret i selskabets formål, kan man udmærket optages som ordinært medlem af selskabet, eller abonnere på nyhedsbrevet. Læs mere herom under Medlemskab og Nyhedsmail.

 

Nyheder

Forårsmøde den 1. maj 2018 kl 15-18 . Rigshospitalets Auditorium 2.

Emnet er Donor specifikke antistoffer .

Dansk Transplantations Selskabs årsmøde bliver tirsdag den 27/11 2018  i Charlottehaven. Program følger.  

DTS skal være værter for ESOT konferencen i København 2019.

Det blev præsenteret i forbindelse med dette års ESOT konference i Bruxelles. I alt fire byer (Amsterdam, Gøteborg, København og Milano) kom med bud. København blev sammen med Gøteborg udvalgt til endelig afstemning blandt ESOT medlemmerne. Læs mere her