Indhold

Kommende hændelser

Årsmøde 2020 - Virtuelt møde (Zoom)

Dato: 01.12.2020 15:00 Program
Detaljer:

Her finder du program for Årsmøde 2020

Tilmelding via dette link

Generalforsamling 2020 Virtuelt møde (Zoom)

Dato: 01.12.2020 17:00 Program
Detaljer:

1. december 2020 - Kl. 17.00-17.30 - Virtuelt møde (Zoom)

Dagsorden for Generalforsamling

Tilmelding via dette link

Dansk Transplantationsselskab

Selskabets formål er at fremme transplantation og den dertil hørende forskning. Det er selskabets opgave at fremme samarbejdet mellem de involverede specialer og funktionsområder. Selskabet afholder videnskabelige møder og deltager i postgraduat undervisning. Selskabet skal ved sine aktiviteter fremme nationalt og internationalt samarbejde.

Mindst én gang årligt afholder selskabet et videnskabeligt møde, hvor der er lejlighed til at hente inspiration og ny viden på relevante emner indenfor fagområdet. Blandt hovedemnerne ved de seneste videnskabelige møder har været "Kan man blive for gammel til transplantation", "Transplantation på tværs af immunologiske barrierer" og "Hvorfor holder graften ikke evigt".

Som det fremgår explicit af formålet, retter selskabets aktiviteter til primært mod læger eller andre med relevant faglig baggrund med interesse for transplantation. Selvom man ikke er læge, men blot er interesseret i selskabets formål, kan man udmærket optages som ordinært medlem af selskabet, eller abonnere på nyhedsbrevet. Læs mere herom under Medlemskab og Nyhedsmail.

 

Nyheder

Årsmøde og Generalforsamling afholdes d. 1.12.2020 som et Zoom møde – se Årsmødes program og Generalforsamlingens dagsorden

Det videnskabelige program vil behandle ”Kronisk afstødning” og ”Organdononation efter cirkulatorisk død”.

Tilmelding sker her. Af hensyn til planlægning af møde beder vi om at tilmelding sker før d. 27.11.2020.

Generalforsamling er kun for selskabet medlemmer. Links til generalforsamling fremsendes nogle dage før generalforsamlingen.

Den øvrige del af programmet er for alle interesserede, og links til disse fremsendes nogle dage før mødet

Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at deltage.


Med hensyn til aktuelle SARS-CoV-2 pandemi og forhold vedrørende transplantation i Skandinavien henvises til www.scandiatransplant.org 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at organtransplanterede patienter pneumokokvaccineres med den konjugerede 13-valente pneumokokvaccine 8 uger før første vaccination med den 23-valente vaccine. Der kan søges klausuleret tilskud til 13-valent vaccine af organtransplanterede patienter, mens den 23-valente vaccine er gratis.